1. Anasayfa
  2. Yurt Dışı

Japonya Dili Ne? Hangi Dili Konuşuyor?

Japonya Dili Ne? Hangi Dili Konuşuyor?
0

Japonya dili Japonca’dır ve yaklaşık %99’u Japonca konuşur. Japonya dili dışında en çok İngilizce konuşulur. Japonca, Japon göçmen grupları tarafından kullanılan eklemeli dildir. Japonca’nın standart görülen hyōjungo ve kyōtsūgo terimi bulunur. İkisi hemen hemen aynı olsa da lehçe farklılıkları bulunur. hyōjungo okullarda öğretilir, resmi iletişimde ve televizyonlarda kullanılır. Japonca dışında Ryukyu dilleri bulunsa da başka sınıflandırmalara göre Ryukyu Japoncanın lehçesidir. Japonya’da Katana, Kanji ve Hiragana şeklinde 3 tür yazı tipi kullanılır.
Katakana ve Hiragana alfabe olarak nitelendirilebilir. Hiragana, sözcük kökeni Japonca olan ek, bağlaç ve edat yazımı ile kullanılır. Karakterler bir heceyi ifade ettiği gibi aşağı doğru yazılır. Sadece ‘n’ ünsüzü kendi başına karakter olarak kullanılır. Cümle sonlarında tüm heceler ünlü ile bitmesine rağmen ‘su’ hecesi ‘s’ ünsüzü ile kısaltılarak kullanılabilir. Diğer dillerden geçe kelimler ya da taklit eden yansımalar Katakana alfabesi ile kullanılır. Kanji Çin alfabesinden uyarlanıp sözcük köklerini yazmak için kullanılır. Kanji tek bir sözcüğü karşıladığı için daha fazla anlam ifade edebilir. Kanji’yi yazım ve birleşim kurallarından dolayı alfabe olarak görmek doğru olmaz.
Japon yazı sisteminin karmaşık yapısı özellikle Latin alfabesi kullanan Avrupalılara göre anlaması ve öğrenmesi zor gelmiştir. Bu bili hiç görmemiş biri, japonca yazılan metine bakıp Kanji’yi, Hiragana ve Katankana hecelerinden ayırt edebilir. Yapısı karmaşık ve zor görünse de alfabelerin yapısını öğrenince kolaylaşır.

Japonya’da Konuşulan Diller

Japon dilleri, japonya ana adalarında konuşulan Japonca ve Ryukyu Adaları’nda konuşulan Ryukyu dili olmak üzere 2 tane bulunur. Ryukyu Japonca kadar yaygın görülmese de Güney ve Kuzey kesimlerinde kullanılır.

  • Japonca Dilleri (Lehçe);
  • Hokkaidō lehçesi
  • Doğu lehçesi
  • Batı lehçesi
  • Hachijō lehçesi
  • Kyūshū lehçesi
  • Ryukyu Dilleri;
  • Kuzey Ryukyu dilleri (Amami- Okinawa Dilleri)
  • Güney Ryukyu dilleri

Japonya Dili ve Çince Aynı Mı?

Çince, Japonca ile temel olarak aynı gözükse de birbirlerinden oldukça farklı dillerdir. Japonca’da tonlu sesler ünsüzleşmezken Çince’de ünsüzleşebilir. Çince’de kelimeler 350 farklı ses ile hecelenebildiği için tonlama çok önemlidir.

Çince ve Japonca Benzerliğinin Nedeni?

Japonca ve Çince’nin benzerliğinin nedeni kullanılan alfabeden kaynaklanır. 2 dilde eski Çin alfabesini temel olarak alırlar. Diğer dillerden farklı olması ve bu iki dilin birbirine benzer olmasının nedeni harf değil simge resimlerinden oluşan alfabe olmasıdır.
Benzerliğinin yanında farklılıkları daha fazla bulunur. Japonca eski Çin alfabesini temel olarak almış olsa da ünlü, ünsüz yapıları ve ses tonlamaları ile birbirinden ayrılır. Çince’de tonlama daha önemli olduğu için konuşma dilinde açıkça farklılıkları belli olur. Temelleri aynı olduğu için ikisinde de konuşmak yazmaya göre daha kolay gelir.

Kaç Tane Japon Dili Var?

Japonca ve Ryukyu olmak üzere iki dil bulunur. İki dilde birbirine benzer yapıda olduğu için bir kesime göre Ryukyu Japonca’nın lehçesi olarak görülür. Japonya’da Japonca dışında en çok konuşulan diğer dil İngilizcedir.

Japonca Zor Bir Dil Mi?

Japonca öğrenmesi zor diller arasında yer alsa da Türkler için kolay öğrenilen dillerdendir. Türkler için kolay öğrenilmesinin nedeni Japonca’da Türkçe gibi sondan eklemeli diller arasındadır. Hiragana, Katakana ve Kanji alfabeleri birbirlerinin alternatifi olmadığı için hepsini öğrenmek gerekir. Hiragana, kelime kökeni Japonca kelimeleri, kökeni Çince’den geliyorsa Katakana alfabesi kullanılır. Japonca’dan Çince’ye geçen kelimeler de ise Kanji alfabesi kullanılır.

Aşağıda Japon alfabesini görmektesiniz;

Çince Mi Daha Kolay Japonca Mı?

Çince Japoncaya göre öğrenilmesi daha zor dildir. İki dil arasında benzerlik olduğu kadar ciddi farklar da bulunur. Japonca Ural – Altay dil ailesinden Altay kolunda yer alırken Çince, Çin – Tibet dil ailesi grubunda yer alır. Çince’de tonlama çok önemlidir. Temelleri birbirine yakın olduğu için ikisinde de konuşmak yazmaktan daha kolaydır.

Japonca En Zor Kaçıncı Dil?

Japonca en zor diller sıralamasında ilk 10’a girecek kadar karmaşık yapısı bulunur. Son eklemeli yapısı olması, Çin dili ile birbirine benzerliği, birden fazla alfabesi ve karmaşık sistemi bulunması öğrenmesi oldukça zorlaştırıyor.

Japonca ve Çince Hangi Dil Ailesindedir?

Japonca, Ural – Altay dil ailesi grubundan Altay kolunda yer alır. Çince, Çin – Tibet dil ailesi grubunda yer alır. Japonca ve Türkçe aynı dil grubunda yer aldıkları için Türklerin Japonca’yı öğrenmesi daha kolay olur.

Japonya Dili ve Başkenti Nedir?

Japonca; kanji, katakana ve hiragana alfabeleri ile yazılır. Japonca, Çince ‘den etkilenmiş alfabe karakterleri bulunur. Japonca zor bir dil olsa da bizim dilimiz gibi sondan eklemeli olduğu için Türkler öğrenmeye daha yatkın olabilir. Japonya’nın başkenti Tokyo’dur. Tokyo’da yaklaşık 40,000,000 milyon insan barındırır ve en kalabalık şehirler arasındadır. Tokyo kalabalık olmasının yanında en pahalı 9. şehridir.

Keşfedin: Danimarka İş Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir